" Vytrvalosť v spojení s nadšením nám dáva silu ktorou prekonávame všetky prekážky. "

O nás

SIDOS s.r.o. je spoločnosť s dlhodobou tradíciou, bohatými skúsenosťami a profesionálnym prístupom v doprave, špedícii a logistike. K najdôležitejším cieľom spoločnosti patrí celková spokojnosť zákazníka s kvalitou poskytovaných služieb so zohľadnením individuálnych potrieb zákazníka s využitím moderného vozového parku a odborného tímu zamestnancov. Sme dopravná firma, zaoberajúca sa medzinárodnou a vnútroštátnou dopravou. Zabezpečujeme dopravu tovaru vlastnými, ako aj zmluvnými vozidlami.

Keďže na dopravnom trhu pôsobíme od roku 2006, stihli sme za ten čas načerpať veľa skúseností, ktoré Vám teraz ponúkame. Od začiatku našej činnosti sa snažíme rozvíjať našu firmu, pričom sme nezaznamenali žiadne reklamácie na nami vykonané prepravné služby. V súčasnosti prevádzkujeme iba vozidlá značky Mercedes, ktoré sa spolu s návesmi Schmitz zaraďujú medzi najbezpečnejšie, najekonomickejšie a najekologickejšie vozidlá na dopravnom trhu.

Veľkú pozornosť venujeme ochrane životného prostredia a bezpečnosti, preto pravidelne obmieňame vozidlový park. Všetky vozidlá v súčasnosti spĺňajú ekologickú normu EURO 6. Každé vozidlo je vybavené monitorovaním GPS a mobilnými komunikačnými prostriedkami, aby zákazník vždy vedel, kde sa jeho tovar nachádza.

Kolektív vodičov a dispečerov pozostáva zo skúsených pracovníkov. Snažíme sa poskytovať iba kvalitné a spoľahlivé služby.

Vnútroštátna a medzinárodná nákladná cestná doprava.

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, názorov, nás môžete kontaktovať na tel. číslach +421 908 175 616, +421 918 521 344, emailom na silvester@sidos.sk alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Ponúkame vám

  • Preprava priemyselných výrobkov tovarov
  • Preprava polotovarov a surovín
  • Preprava chemických výrobkov
  • Preprava nebezpečných vecí podľa dohody ADR
  • Preprava potravinárskych výrobkov
  • Preprava iných druhov výrobkov na základe objednávok

Charakter nákladnej cestnej dopravy

  • Celovozové zásielky
  • Kusové zásielky
  • Zberná služba
  • Expresné zásielky

Kariéra

Kvalifikovaní zamestnaci sú základom úspechu každej spoločnosti, preto spoločnosť SIDOS s.r.o. stále hľadá motivovaných a talentovaných ľudí do tímu. Ich kvalifikácia a motivácia sú rozhodujúcim konkurenčným faktorom stratégie spoločnosti a rýchleho zvládnutia sústavne sa meniacich podmienok trhu, techniky a požiadaviek zákazníkov.

V prípade akýchkoľvek otázok, pripomienok, názorov, nás môžete kontaktovať na tel. číslach +421 908 175 616, +421 918 521 344 alebo emailom na silvester@sidos.sk

Silvia Ďurčíková

Konateľka

email: silvester@sidos.sk
mobil: +421 908 175 616

Silvester Ďurčík

Vedúci dopravy

email: silvester.durcik@gmail.com
mobil: +421 905 475 823

Michal Ďurčík

Marketing

email: michaldurcik@mail.com
mobil: +421 915 162 055

Mgr. Nikola Ďurčíková

Právnička

email: durcikova.nikola@gmail.com
mobil: +421 917 272 130

Kontaktujte nás

Konateľka

Silvia Ďurčíková

email: silvester@sidos.sk
mobil: +421 908 175 616

Vedúci dopravy

Silvester Ďurčík

email: silvester.durcik@gmail.com
mobil: +421 905 475 823

Kde nás nájdete

Fakturačná adresa

Sidos s.r.o.
Štúrova 268/10
907 01 Myjava
Slovensko

IČO: 36686671
IČ DPH: SK2022255587
Obchodný register: Okresný súd Trenčín

Adresa prevádzky

SNR 250/A
907 01 Myjava
Slovensko