SlužbyPonúkame

a) vnútroštátnu cestnú nákladnú dopravu
b) medzinárodnú cestnú nákladnú dopravu


Charakter nákladnej cestnej dopravy

- celovozové zásielky
- kusové zásielky
- zberná služba
- expresné zásielky


Druhy prepráv

- preprava priemyslených výrobkov a tovarov
- preprava polotovarov a surovín
- preprava súčiastok
- preprava nebezpečných vecí podľa dohody ADR
- preprava iných druhov tovarov na základe objednávok